Społeczeństwo na ziemi

Od czasów II wojny światowej poziom samobójstw utrzymuje się w Polsce na poziomie ok. 10 na 100 tys. mieszkańców. Wśród metod popełnienia samobójstwa dominuje powieszenie, z innych – zatrucie, skok z wysokości i utopienie. Samobójstwo jest jednym z najpowszechniejszych sposobów. „Wyswobodzenia się” z trapiących nas problemów. Najczęściej długów, problemów w szkole. W dzisiejszych czasach coraz częściej napotykane są przypadki samobójstw popełnionych przez czynniki społeczne. Zaś motywy samobójstw są bardzo trudne do oceny. Ponieważ każdy człowiek ma bardzo skomplikowana psychikę, którą ciężko ująć w jakichkolwiek normach i w jakikolwiek sposób zaszufladkować, aby można było każdemu zachowaniu przyczepić odpowiednia karteczkę ze szczegółową informacja charakteryzującą dany punkt w człowieku. Lub ludzkiej psychice. Oczywiście powstało parę projektów mających na celu usprawnić ten proces. Jednak żaden jeszcze nie spełnił swojego zadania wystarczająco dobrze.

W okresie średniowiecza dominowała hodowla, uprawa roli, eksploatacja lasów. Rozwój miast osiągnął większe rozmiary jedynie w niektórych obszarach Europy: we Włoszech, na południu Francji, w Niderlandach i Nadrenii. Przeważająca część ludności była ludnością wiejską. Zaludnienie w tym okresie było rozproszone i nierównomierne. Obszary Germanii oraz Północną część Europy porastały puszcze, a osadnictwo skupiało się głównie w dolinach rzek. Zanim upowszechniła się trójpolówka i przed wprowadzeniem płodozmianu, większość uprawianych pól musiała być okresowo odłogowana, aby nie ulec całkowitemu wyjałowieniu. Hodowla oraz rolnictwo były mało wydajne. Uprawiano przeważnie gleby lżejsze i mniej żyzne z uwagi na prymitywne narzędzia do orki. Aby wyżywić rodzinę, gospodarstwo musiało mieć dużą powierzchnię. Ludzie przemieszczali się często z uwagi na wyjałowione gleby i prowadzili półkoczowniczy tryb życia. Plagą były klęski nieurodzaju, głód i choroby. Europa często była nękana epidemiami. Szacuje się, że życie ludzkie trwało 30-40 lat.

Statystyki popełnianych samobójstw są zatrważające. Chociaż statystycznie ich liczba maleje a ludności przybywa. To i tak liczby, które przedstawia polskie KGP są straszne. I skłaniają do refleksji nad tym jak naprawdę wygląda życie każdego z nas. Tak naprawdę możemy nic nie wiedzieć o drugim człowieku myśląc, że wiemy o nim wszystko. Najczęstszym sposobem popełniania samobójstwa jest powieszenie się (3.315 na 4.090). Ponieważ ten sposób stosuje się najczęściej w miejscu ustronnym i najrzadziej udaje się takiego człowieka odratować. Następnie w statystykach występuję rzucenie się z wysokości. Jest to chyba najpewniejszy sposób popełnienia samobójstwa, jaki człowiek może wykonać. Dalej figuruje uszkodzenie układu krwionośnego 140. bardzo często spotykane w młodzieży. I sposoby z kategorii inne. Najczęściej ludzie popełniają samobójstwa z powodu ciężkiej bądź ciężkiej i krótkotrwałej choroby psychicznej spowodowanej urazami z dzieciństwa. Następnie na drugim miejscu figurują nieporozumienia rodzinne.